5 DÔVODOV, PREČO SA SO STAVBOU KRBU OBRÁTIŤ NA SKÚSENÉHO KACHLIARA.

Existujú rôzne názory, ba dokonca návody na postavenie si krbu či kachľovej pece na vlastnú päsť. Otázkou však je, či si človek, ktorý sa pre takúto realizáciu rozhodne, dostatočne uvedomuje možné riziká spojené s neodborne postavenou stavbou krbu, kachľovej pece.


Kozuby a kachľové pece sú u nás stále veľkým trendom a ich účelom je vniesť do vášho domova príjemné sálavé teplo s nádherným pohľadovým ohňom. Preto ak uvažujete o stavbe krbu či kachľovej pece, skúste sa pozrieť na veci aj z iného uhľa pohľadu a až tak sa rozhodnúť.

1. Nebezpečenstvo požiaru
Jednoznačne najväčším nebezpečenstvom je práve vznik požiaru. Neodborne napojený komín, ktorý podľa požiarnych štatistík dosahuje vysoké percento požiarov, je spôsobených neodbornou montážou krbov, pecí, kotlov a komínov. Jedine odborne spôsobilá osoba - kachliarsky majster / kominár vie zabezpečiť, že dielo či komín vám bude slúžiť k spokojnosti a potešeniu.

2. Zanášanie skla
Nie každý krb alebo pec si vie udržať čisté sklo a tým pádom pre vás nerušený pohľad na oheň - v čom to je? Tak ako treba správne skonštruovať a nastaviť motor v aute, aby spaľoval čisto a neznečisťoval životné prostredie, podobne aj kachliarsky majster musí dielo nadimenzovať, /správne navrhnúť/ podľa najnovších noriem a predpisov.

3. Dechtovanie komína
Nesprávne nadimenzovanie diela krbu, kachľovej pece, ako aj spaľovanie nesprávneho paliva, resp. nesprávna obsluha - všetko toto môže viesť k zadechtovaniu krbu / kachľovej pece a komína a tým aj k výraznému poškodeniu vášho diela.

4. Znečisťovanie životného prostredia
Dechtovanie je zároveň ukazovateľ, že vaše dielo funguje neekologicky a značne znečisťuje životné prostredie. Taktiež pri použití materiálu, ktorý nie je určený na stavbu krbov a kachľových pecí sa môžu pri vyšších teplotách po zakúrení odparovať nebezpečné látky do interiéru domu a ohrozovať tak vaše zdravie.

5. Otázka garancie
Nezabúdajte, že väčšina popredných výrobcov krbových vložiek a vložiek do kachľových pecí, vám garantuje záruku na spotrebič jedine v prípade, že bol nainštalovaný odbornou a spôsobilou kachliarskou firmou.

Youtube_nahladpng

Prezrite si
všetky krbové vložky a príslušenstvo ku krbom BRUNNER a nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku na krb. S nami máte istotu, že všetko bude správne nadimenzované a zladené podľa Vašich potrieb a rozpočtu.

Sledujte naše sociálne siete a nechajte sa inšpirovať krásnymi realizáciami krbov a pecí:

facebookpnginstagrampngyoutubepng