Kúrenie drevom je v popredí - Rozhovor s Hubertom Brunnerom o kachliarskej branži

Spoločnosť Brunner je svojím kvalitným sortimentom jedným z pilierov v oblasti kachliarskeho remesla. Je veľmi obľúbenou značkou aj na Slovensku. Svoju ponuku rozširuje o prepracované a sofistikované riešenia vykurovania pre celý dom. Aj keď existujú tepelné čerpadlá od spoločnosti Brunner, vykurovanie obnoviteľným palivovým drevom je tradične v popredí.

Náš hlavný dodávateľ kachliarskych technológií Inspire sprostredkoval rozhovor s Hubertusom Brunnerom, ktorý ako výkonný riaditeľ spoločnosti prevzal štafetu od svojho otca Ulricha.


Inspire: Najskôr otázka pre zaujímavosť – zúčastňuje sa Brunner na odborných veľtrhoch? Hubertus Brunner: Áno, zúčastňujeme sa významných špecializovaných veľtrhov, ale organizujeme aj interné výstavy vo forme partnerských stretnutí. To znamená, že nie sme závislí od vopred určených dátumov konania konkrétneho veľtrhu a môžeme sa tak oveľa intenzívnejšie starať o našich partnerov. Na rok 2023 sme naplánovali niekoľko partnerských stretnutí, ktoré sa majú konať v ešte väčšom objeme ako doteraz. Po prvýkrát sa uskutoční partnerské stretnutie pre kachliarsku obec s témou "Vykurovacia technika". V dnešnej dobe sa v praxi tieto témy vykurovania celého domu drevom čoraz viac spájajú, a preto už nemá zmysel ponúkať takéto podujatia oddelene. Pre Brunner, na rozdiel od všeobecného trendu, vodná technológia hrá stále veľkú úlohu.
Inspire: Akú úlohu zohrávajú spolupráca a prax v týchto dvoch oblastiach – kachliarska a vykurovacia technika?
Hubertus Brunner: Najmä v oblasti moderných vykurovacích systémov s tepelnými čerpadlami vzduch-voda a teplovodnými zariadeniami (krby/pece) sa teraz stretávame s takouto spoluprácou čoraz častejšie. Odporúčame preto aj kachliarskym spoločnostiam, aby hľadali stálych partnerov medzi kúrenárskymi firmami vo svojom regióne, s ktorými môžu takéto systémy spoločne realizovať. Individuálna, na mieru postavená stavba krbu/pece musí prirodzene aj v budúcnosti spĺňať svoje kľúčové vlastnosti a zameriavať sa na "krásne zariadenie" s keramikou. Kedysi sa stavitelia pecí predbiehali v tom, koľko metrov dĺžky ťahov dokázali realizovať vo svojich projektoch. To je všetko trochu história – na tieto schopnosti by sa mala kachliarska branža opäť zamerať, aby sa stala nenahraditeľnou.

Brunner-Foto-Joakim-Jalin-5799-1024x599jpg

Inspire: Keď už hovoríme o keramike – ako hodnotíte tradičnú kachľovú pec?
Hubertus Brunner: Vo všeobecných trendoch v oblasti bývania došlo k dlhodobým posunom, ktoré keramiku znevýhodňujú. Mnohí koncoví zákazníci sa tiež stali opatrnými – a sú možno trochu odradení – kvôli tomu, že stavby z keramiky sú navrhnuté na dlhšie obdobie. Preto sú pece s omietanými stenami teraz oveľa viac v móde. Dajú sa tiež pretvoriť za menší obnos. Mnohí zákazníci sa však nemusia nevyhnutne rozhodovať podľa praktických hľadísk, ale aj na základe toho, čo sa im zapáči v katalógu. Nemôžeme tvrdiť, že by výrobcovia keramiky boli málo kreatívni – práve naopak! Veľkoformátová keramika otvorila nové možnosti a samozrejme sú tu aj atraktívne retro trendy. To všetko by mohlo nášmu odboru dodať nový impulz.
Inspire: Ktorá hlavná téma bude hýbať naším odvetvím?
Hubertus Brunner: Podľa môjho názoru budú v budúcnosti emisie hlavnou témou v odvetví kachliarstva. Brunner je v tejto otázke proaktívny na primárnej a sekundárnej úrovni - aj s našou novou sériou krbových vložiek BKH. Inspire už v septembri 2022 zorganizovala školenia o tejto novinke. Naša séria BKH určuje nové štandardy. Ale pokiaľ ide o znižovanie emisií, ešte nebolo všetko povedané. Je dôležité, aby sa výrobcovia pri schvaľovaní a plánovaní nových limitných hodnôt aktívne zapájali, aby sa nevytvárali rozhodnutia bez ich súčinnosti v tomto procese. Už teraz máme vo vývoji veľmi dobré riešenia, ktoré budeme okrem iného prezentovať na veľtrhoch a našich partnerských stretnutiach.
Inspire: Ako dosahuje Brunner nižšie emisie a aký to má vplyv na obraz ohňa?
Hubertus Brunner: Kvalita ohňa tým nesmie za žiadnych okolností utrpieť, pretože to je hlavné kritérium pre zákazníka pri kúpe krbu alebo pece. Ak to tak nie je, zákazníci sa môžu rozhodnúť negatívne. K našim plánom len toľko: Pokiaľ ide o primárne a sekundárne opatrenia na zníženie emisií, tak sa vo vykurovacej technike dá v budúcnosti ešte veľa dosiahnuť. Každoročne sa zvyšujúce požiadavky na znižovanie CO2, ako aj potrebná klimatická neutralita a ďalšie podmienky nám hrajú do karát.

Svarogus_Brunner_AK53_166_2jpg
Inspire: Čo podľa teba odlišuje trh na Slovensku od trhu v Nemecku?
Hubertus Brunner: : Moje srdce bije pre kúrenie drevom a pre dobré kachľové pece. Slovensko je v tomto vpredu. Vo všeobecnosti je na Slovensku ochota robiť v tomto odvetví oveľa silnejšia. U nás význam spaľovania dreva smerom na sever čoraz viac klesá.
Inspire: Ako hodnotíte súčasnú situáciu v kachliarskom odbore vo všeobecnosti?
Hubertus Brunner:
Nebojím sa o naše odvetvie. Kúrenie drevom existovalo dávno pred používaním fosílnych palív a bude existovať aj po vyradení systémov na spaľovanie ropy a plynu. Som o tom úplne presvedčený.

wood-background-2021-09-03-12-57-42-utcjpg

Zdroj: J&R Inspire s.r.o.


Prezrite si
všetky krbové vložky a príslušenstvo ku krbom BRUNNER a nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku na krb. S nami máte istotu, že všetko bude správne nadimenzované a zladené podľa Vašich potrieb a rozpočtu.

Sledujte naše sociálne siete a nechajte sa inšpirovať krásnymi realizáciami krbov a pecí:

facebookpnginstagrampngyoutubepng