Kúrenie s drevom: Takto sa to robí správne

Nie je nič krajšie ako nádherná hra plameňov v zimných večeroch. Kto by chcel navyše k tomu chrániť životné prostredie, mal by vedieť správne kúriť. Len tak sa zachová nízka miera emisií a záťaž na zdravie človeka.

Kúrenie bez úplnej tvorby emisií nie je možné. Pri spaľovaní vždy vznikajú látky ako kysličník uhoľnatý alebo oxid uhličitý. So správnym zakúrením, prikladaním, kúrením a hlavne použitím správneho paliva (suché drevo) môžeme toto zaťaženie výrazne znížiť. Taktiež správne nastavenie spaľovacieho vzduchu zohráva veľkú rolu pri kúrení s drevom.

Okrem toho vždy dodržujte príslušné návody výrobcu týkajúce sa vykurovania a typy, ktoré predstavujú pre vás všeobecné hodnotné informácie.

PRED KÚRENÍM PO KÚRENÍ

Čisté a technicky dokonalé ohnisko je Alfou a Omegou pre vykurovanie s nízkou produkciou emisií. K tomu musí byť samozrejme prispôsobený aj komín. Z tohto dôvodu musí byť každé nainštalované zariadenie pravidelné kontrolované kominárom.

Pre správne zakúrenie je nutné:

  • Prírodný podpaľač ako napríklad – fidibus od spoločnosti Brunner
  • Drevené triesky s obvodom menším ako 20 cm

Pozor:  v žiadnom prípade nepoužívajte horľavé kvapaliny, ako je petrolej alebo alkohol ( nebezpečenstvo explózie), plasty všetkých druhov, odpad, prestarnuté drevo, ošetrené drevo, preglejky, vláknité dosky, lepené drevo, kôrové brikety alebo drevotriesky. Taktiež natierané alebo lakované drevo je zakázané.

Fidibusjpg

SPRÁVNE ZAKÚRENIE S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Správne zakúrenie podporuje ekologické kúrenie, rýchle získanie tepla a dlhodobý pôžitok z tepla.

Oheň zapaľujte vždy zhora:
  1. Položte dve až tri polená s malými odstupmi vedľa seba na podlahu ohniska ( štiepne hrany by mali ísť smerom nahor).
  2. Triesky umiestnite nakríž a naprieč na polená.
  3. Medzi triesky vložíte pevný podpaľač Fidibus od Brunnera (odstup 3- 5 cm).
  4. Reguláciu prívodu vzduchu nastavíte podľa návodu na obsluhu.
  5. Skontrolujte, či sú škrtiaca klapka a uzatváracia klapka otvorené.
  6. Zapáľte podpaľač a uzatvorte dvierka ohniska.
SPRÁVNE PRIKUROVANIE

Pri správnom kúrení sa prívod vzduchu zníži, keď sa rozhorí drevo. Prikladať sa bude najskôr až potom, čo vznikne pahreba so žeravými uhlíkmi. Pri opätovnom zakúrení položte polená na pahrebu, prípadne môžete použiť drevené brikety.


pahreba_polenajpg

Predtým ako položíte nové polená do ohniska, pahreba by sa mala zosunúť do kompaktnej kopy a nato položiť polená. Aby sa drevo čo najrýchlejšie vznietilo, pomôže ak opäť otvoríte reguláciu prívodu vzduchu. Toto je časový bod, kedy by sa mal prívod spaľovacieho vzduchu zredukovať na normálnu prevádzku.

Upozornenie: proces kúrenia sa môže ľubovoľne opakovať. Množstvo paliva závisí od typu zariadenia. Čo sa týka množstva a správneho kúrenia je zmysluplné, ak sa riadite pokynmi výrobcu a zhotoviteľa diela a na základe schválených a odskúšaných metód.

Ak je prevádzka vykurovania ukončená, nebude sa drevo už viacej prikladať a po ochladení zvyškovej pahreby je potrebné uzatvoriť prívod spaľovacieho vzduchu. Týmto sa zabráni ochladzovaniu miestnosti, kde sa nachádza zariadenie.

Zdroj: J&R Inspire s.r.o.


Prezrite si
všetky krbové vložky a príslušenstvo ku krbom BRUNNER a nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku na krb. S nami máte istotu, že všetko bude správne nadimenzované a zladené podľa Vašich potrieb a rozpočtu.

Sledujte naše sociálne siete a nechajte sa inšpirovať krásnymi realizáciami krbov a pecí:

facebookpnginstagrampngyoutubepng